Firma SAGI zabezpečuje zber papiera formou ambulantného výkupu

Publikovan: 12.09, 2011    Tma: 

„Zber papiera formou ambulantného výkupu“, ktorý organizuje firma SAGI, s. r. o., Žilina v 33 okresoch, prináša každoročne cca 8 000 ton vyzbieraného papiera. Firma pôsobí, s výnimkou Nitrianskeho kraja, vo všetkých ostatných krajoch Slovenska a počet obyvateľov, v rámci jej pôsobnosti, je viac ako 2 milióny. V mestách a obciach, v ktorých firma aktívne realizuje separovaný zber papiera, sa do tohto zberu doteraz zapojilo cca 200 000 domácností, z ktorých väčšina predtým papier vyhadzovala do komunálneho odpadu. Informoval o tom Daniel Sagan, poradca konateľa firmy SAGI. 

Na rozšírenie ambulantného výkupu papiera prispel Recyklačný fond

,,Na rozšírenie ambulantného výkupu papiera prispel firme dvomi dotáciami v celkovej výške 316 770 EUR aj Recyklačný fond. V prvej etape sa podarilo SAGI, od roku 2003, rozšíriť ambulantný výkup do Prešova, Zvolena a Bratislavy. V druhej etape zmodernizovala zber kúpou nových vozidiel a rozšírila ho v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Banskej Bystrici, Trenčíne, Bratislave – a v ich okolí. Firma SAGI, s. r. o. je plynulým pokračovaním firmy Daniel Sagan – SAGO. Významnou časťou činnosti firmy sú ambulantné výkupy starého papiera - predovšetkým novinového, letákov, kníh, či kancelárskeho papiera u občanov. Zberový papier sa v 95 percentách vymieňa za tovar, ktorým sú toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky a servítky. V prípade záujmu vyplácame aj hotovosť, v súčasnosti je to 0,06 EURA za 1 kg“, konštatoval D. Sagan.

Dodal, že obyvatelia domov sa o výkupe dozvedia z vyvesených plagátov, ktoré nájdu niekoľko dní vopred na vchodoch. Na týchto plagátoch je, okrem informácií o druhu, kvalite a forme zberu, uvedený hlavne dátum a presný čas výkupu pri ich dome. Každý občan sa môže zapojiť do zberu papiera 4-5 krát ročne. Pri tejto činnosti sú použité nákladné vozidlá, na ktorých je umiestnená váha. Vyseparovaná komodita sa po odvážení ukladá na ložnú plochu vozidla.  

Podomová výmena má u obyvateľov veľký ohlas

,,Podomová výmena má u obyvateľov veľký ohlas a sú priamo motivovaní tým, že získajú výrobky vyrobené z nimi vyzbieraného papiera. Rukolapne sa môžu presvedčiť, že ekologické správanie je zároveň ekonomickým. Takéto neanonymné zainteresovanie do zhodnocovania druhotných surovín šetrí ich peňaženku a dáva im dobrý pocit z užitočnej činnosti pri separovaní. Výkupom zberového papiera priamo z domácností sa získa druhotná surovina, znižujú sa nároky na čerpanie z prírodných zdrojov a súčasne sa zabezpečuje surovina pre spracovateľský podnik - TENTO, a. s., Žilina“, zdôraznil D. Sagan.

Dodal, že kým v roku 2006 firma vykúpila 4 460 ton zberového papiera, vlani to už bolo 8 000 ton. Za prvý polrok roku 2011 SAGI vykúpila a postúpila na recykláciu cca 4 200 ton papiera.


Zdroj: SAGI a RF

Zdieľajte správu vo Vašej obľúbenej sociálnej sieti: Bookmark and Share Subscribe


Chcete uverejni tto sprvu na Vaej strnke ? Pouite nasledovn kd.

Autor: admin
 

Hodnotenie lnku

Priemern hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

Monosti

Vytvoil Webdesign Dra-go.cz

as potrebn k spracovaniu strnky 0.05 seknd